ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат)

НАКАЗ

 

22.12.2011

                              Київ

368

 

Про затвердження Методологічних

положень  щодо  організації  статистичного  спостереження за  змінами  цін  на  первинному та  вторинному  ринку  житла і  розрахунку  індексів  цін

 

 

 

 

 

Відповідно до статті 8, 12, 13, 14 Закону України "Про державну статистику" та на виконання Стратегії розвитку державної статистики на період до 2012 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 1413-р, з метою подальшого вдосконалення методології державних статистичних спостережень у галузі статистики цін

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держкомстату Методологічні положення щодо організації статистичного спостереження за змінами цін на первинному та вторинному ринку житла і розрахунку індексів цін (далі – Методологічні положення), що додаються.

 

2. Методологічні положення, затверджені цим наказом,  ввести в дію з 1 січня 2013 року.

 

3. Департаменту статистики цін (Калабуха О.С.):

3.1. Здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом.

3.2. Провести упродовж 2013 року експериментальні розрахунки цін та їх індексів на ринку житла відповідно до Методологічних положень, затверджених цим наказом.

3.3.  Довести Методологічні положення, затверджені цим наказом, до відома територіальних органів державної статистики.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

 

 

 

Голова комісії з проведення реорганізації Держкомстату – перший заступник Голови

В.О.Піщейко