ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат)

НАКАЗ

 

22.12.2011

Київ

№ 370

 

Про затвердження  Методологічних положень зі статистики авіаційного транспорту

 

 

 

 

Відповідно до статей 8, 12, 13, 14 Закону України "Про державну статистику" та на виконання Стратегії розвитку державної статистики на період до 2012 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 1413-р, з метою впровадження міжнародних стандартів у національну статистичну практику

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держкомстату Методологічні положення зі статистики авіаційного транспорту (далі – Методологічні положення), що додаються.

2. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.):

2.1. Здійснювати організаційно-методологічне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом.

2.2. Направити Методологічні положення, затверджені цим наказом, Міністерству інфраструктури України, Міністерству економічного розвитку і торгівлі України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови  Власенко Н.С.

 

 

Голова комісії з проведення реорганізації Держкомстату – перший заступник Голови

В.О.Піщейко