ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат)

НАКАЗ

 

23.12.2011

Київ

№ 372

 

Про затвердження  Методологічних  положень зі статистики туризму

 

 

 

Відповідно до статей 8, 12, 13, 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення доступності, гласності та відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держкомстату Методологічні положення зі статистики туризму (далі – Методологічні положення), що додаються.

2. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.):

2.1. Запровадити у практику роботи Методологічні положення, затверджені цим наказом.

2.2. Довести Методологічні положення, затверджені цим наказом, до відома територіальних органів державної статистики.

2.3. Забезпечити оприлюднення Методологічних положень, затверджені цим наказом, на офіційному веб-сайті Держкомстату.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови  Власенко Н.С.

 

Голова комісії з проведення реорганізації Держкомстату – перший заступник Голови

В.О.Піщейко