ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат)

НАКАЗ

 

23.12.2011

Київ

№ 374

 

Про затвердження Методологічних положень із формування енергетичного балансу

 

 

 

 

Відповідно до статей 8, 12, 14, 18 Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення доступності, гласності та відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держкомстату Методологічні положення із формування енергетичного балансу (далі − Методологічні положення), що додаються.

 

2. Департаменту статистики торгівлі (Фризоренко А.О.):

2.1. Здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці  Методологічних положень, затверджених цим наказом.

2.2. Забезпечити оприлюднення Методологічних положень, затвер-джених цим наказом, на офіційному веб-сайті спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі статистики.

 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

Голова комісії з проведення реорганізації Держкомстату – перший заступник Голови

В.О.Піщейко