ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат)

НАКАЗ

 

23.12.2011

                              Київ

386

 

Про затвердження Методики розрахунку базового індексу споживчих цін

 

 

 

 

Про затвердження Методики розрахунку базового індексу споживчих цін

 

Відповідно до статті 14 Закону України «Про державну статистику» та з метою подальшого вдосконалення методології державних статистичних спостережень у галузі статистики цін

 

Н А К А З У Ю:

 

1. Затвердити схвалену Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держкомстату Методику розрахунку базового індексу споживчих цін (далі – Методика), що додається.

 

2. Методику,  затверджену цим наказом, увести в дію з 1 лютого 2012 року.

 

3. Департаменту статистики цін (Калабуха О.С.) здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методики, затвердженої цим наказом.

 

4. Визнати таким, що втратив чинність, з 1 лютого 2012 року наказ Держкомстату від 27.07.2007 № 265 «Про затвердження Методики розрахунку базового індексу споживчих цін».

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

 

 

 

Голова комісії з проведення реорганізації Держкомстату – перший заступник Голови

В.О.Піщейко