ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат)

НАКАЗ

 

23.12.2011

                              Київ

387

 

Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо діяльності бірж

 

 

 

Відповідно до статей  8, 12, 14, 18 Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення доступності, гласності та відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

       1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держкомстату Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо діяльності бірж (далі − Методологічні положення), що додаються.

 

2. Департаменту статистики торгівлі (Фризоренко А.О.):

 

2.1. Здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці  Методологічних положень, затверджених цим наказом.

 

2.2. Забезпечити оприлюднення Методологічних положень, затвер-джених цим наказом, на офіційному веб-сайті спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі статистики.

 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Голова комісії з проведення реорганізації Держкомстату – перший заступник Голови

В.О.Піщейко