ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат)

НАКАЗ

 

23.12.2011

                              Київ

386

 

Про затвердження Методики побудови статистико-математичної моделі для підвищення надійності оцінок показників бідності на регіональному рівні

 

 

 

Відповідно до статей 8, 12, 13, 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення доступності, гласності та відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалену Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держкомстату Методику побудови статистико-математичної моделі для підвищення надійності оцінок показників бідності на регіональному рівні (далі – Методика), що додається.

 

2.     Департаменту обстежень домогосподарств (Осипова І.І.):

 

2.1. Здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методики, затвердженої цим наказом.

 

2.2. Довести Методику, затверджену цим наказом, до відома територіальних органів державної статистики.

 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

 

Голова комісії з проведення реорганізації Держкомстату – перший заступник Голови

В.О.Піщейко