ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат)

НАКАЗ

 

23.12.2011

                              Київ

394

 

Про внесення зміни до Методологічних  положень з організації державного статистичного спостереження «Стан виплати заробітної плати»

 

 

 

 

Відповідно до статті 14 Закону України «Про державну статистику» та з метою подальшого вдосконалення методології

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Унести до Методологічних положень з організації державного  статистичного спостереження «Стан виплати заробітної плати», затверджених наказом Держкомстату від 20.10.2011 № 264 (далі – Методологічні положення), таку зміну:

1.1. Абзац шістнадцятий розділу 2.4 «Організація та проведення державного статистичного спостереження» викласти у такій редакції:

«Облік підприємств-банкрутів, які не ведуть економічну діяльність, здійснюється в органах державної статистики за місцем реєстрації, якщо підприємство не являється респондентом ОПСП».

 

2. Департаменту статистики праці (Сеник І.В.):

2.1. Запровадити у практику роботи Методологічні положення з урахуванням змін, затверджених цим наказом.

2.2. Довести зміни до Методологічних положень, затверджені цим наказом, до відома територіальних органів державної статистики.

2.3. Забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті Держкомстату Методологічних положень з урахуванням змін, затверджених цим наказом.

 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

 

 

 

Голова комісії з проведення реорганізації Держкомстату – перший заступник Голови

В.О.Піщейко