ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат)

НАКАЗ

 

23.12.2011

                              Київ

395

 

Про затвердження Методологічних  положень з організації державного  статистичного спостереження «Умови праці на підприємствах»

 

 

 

 

Відповідно до статей 8, 12, 13, 14 Закону України «Про державну статистику» та з метою забезпечення доступності, гласності та відкритості статистичної інформації, її джерел та методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держкомстату Методологічні положення з організації державного  статистичного спостереження «Умови праці на підприємствах» (далі – Методологічні положення), що додаються.

 

2. Департаменту статистики праці (Сеник І.В.): 

2.1. Запровадити у практику роботи Методологічні положення, затверджені цим наказом.

2.2. Довести Методологічні положення, затверджені цим наказом, до відома територіальних органів державної статистики. 

2.3. Забезпечити оприлюднення Методологічних положень на офіційному веб-сайті Держкомстату.

 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

 

 

 

Голова комісії з проведення реорганізації Держкомстату – перший заступник Голови

В.О.Піщейко