ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат)

НАКАЗ

 

16.03.2011

Київ

№ 64

 

Про затвердження Методики оцінювання показників за результатами поточних обстежень підприємств із питань статистики праці

 

 

 

Відповідно до статей 8, 12, 13, 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення доступності, гласності та відкритості статистичної інформації, її джерел та методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалену Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Методику оцінювання показників за результатами поточних обстежень підприємств із питань статистики праці (далі – Методика), що додається.

2. Департаменту статистики праці (Сеник І.В.):

2.1. Запровадити у практику роботи Методику, затверджену цим наказом.

2.2. Довести Методику, затверджену цим наказом, до відома територіальних органів державної статистики.

2.3. Забезпечити оприлюдення Методики на офіційному веб-сайті Держкомстату.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

 

 

 

Голова комісії з проведення реорганізації Держкомстату – перший заступник Голови

В.О.Піщейко