ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат)

НАКАЗ

 

22.04.2011

                              Київ

№ 98

 

Про  затвердження   Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від використання палива на побутові потреби  в домогосподарствах   

 

 

 

 

 

Відповідно до статей 8, 12, 13, 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалену Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держкомстату Методику розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від використання палива на побутові потреби в домогосподарствах (далі – Методика), що додається.

2. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О.М.):

2.1. Здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методики, затвердженої цим наказом.

2.2. Довести Методику, затверджену цим наказом, до відома територіальних органів державної статистики.

3.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Остапчука Ю.М. 

 

 

 

Голова комісії з проведення реорганізації Держкомстату – перший заступник Голови

В.О.Піщейко