ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат України)

 

НАКАЗ

 

11.09.2012

м. Київ

№ 378

 

 

Про затвердження Методики розрахунку
індексів реальної заробітної плати

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
 21 листопада 2012 року  за № 1950/22262

 

 

Відповідно до статей 12, 13, 14 Закону України “Про державну статистику”, а також підпунктів 31 та 7 пункту 4, підпункту 5 пункту 6 та абзацу другого пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 396, та з метою забезпечення доступності, гласності та відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Методику розрахунку індексів реальної заробітної плати (далі – Методика), що додається.

 

2. Департаменту статистики праці (Сеник І.В.):

 

 2.1. Здійснити організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методики, затвердженої цим наказом.

 

 2.2. Забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

 2.3. Забезпечити оприлюднення Методики, затвердженої цим наказом, на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України.

 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

 

Голова

О.Г.Осауленко