ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат України)

 

НАКАЗ

 

09.11.2012

м. Київ

№ 453

 

 

Про затвердження Методологічних положень щодо організації статистичного спостереження за змінами тарифів на транспортуваннявантажів трубопроводами і розрахунку індексів тарифів  

 

 

Відповідно до статей 8, 12, 13, 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату України Методологічні положення щодо організації статистичного спостереження за змінами тарифів на транспортування вантажів трубопроводами і розрахунку індексів тарифів (далі − Методологічні положення), що додаються.

 

2. Методологічні положення, затверджені цим наказом, ввести в дію з 30 березня 2013 року.

 

3. Департаменту статистики цін (Калабуха О.С.):

 

3.1. Здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом.

 

3.2. Забезпечити оприлюднення Методологічних положень, затверджених цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату України.

 

4. Визнати таким, що втратив чинність, з 30 березня 2013 року наказ Держкомстату від 04 квітня 2003 року № 95 "Про затвердження методологічних положень щодо організації статистичного спостереження за змінами тарифів на транспортування вантажів трубопроводами".

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

Голова

О.Г.Осауленко