ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат України)

 

НАКАЗ

 

14.11.2012

м. Київ

№ 460

 

 

Про затвердження Методологічних положень  щодо  організації статистичного спостереження за змінами цін на будівельно-монтажні роботи і розрахунку індексів цін  

 

 

Відповідно до статей 8, 12, 13, 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату України Методологічні положення щодо організації статистичного спостереження за змінами цін на будівельно-монтажні роботи і розрахунку індексів цін (далі − Методологічні положення), що додаються.

 

 2. Методологічні положення, затверджені цим наказом, ввести в дію з 01 лютого 2013 року.

 

 3. Департаменту статистики цін (Калабуха О.С.):

 

 3.1. Здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом.

 

 3.2. Забезпечити оприлюднення Методологічних положень, затверджених цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату України.

 

 4. Визнати такими, що втратили чинність, з 01 лютого 2013 року:

 

 4.1. Наказ Держкомстату від 03 вересня 2002 року № 331 "Про затвердження методологічних положень щодо організації статистичного спостереження за змінами цін на будівельно-монтажні роботи за видами економічної діяльності та типами будівель і споруд".

 

 4.2. Наказ Держкомстату від 27 січня 2010 року № 18 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо відбору будівельних організацій для розрахунку індексів цін на будівельно-монтажні роботи".

 

 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

Голова

О.Г.Осауленко