ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат України)

 

НАКАЗ

 

21.11.2012

м. Київ

№ 476

 

 

Про затвердження Методологічних положень щодо  організації статистичного спостереження за змінами тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій і розрахунку індексів тарифів  

 

 

Відповідно до статей 8, 12, 13, 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату України Методологічні положення щодо організації статистичного спостереження за змінами тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій і розрахунку індексів тарифів (далі − Методологічні положення), що додаються.

 

2. Методологічні положення, затверджені цим наказом, увести в дію з 10 січня 2013 року.

 

3. Департаменту статистики цін (Калабуха О.С.):

 

3.1. Здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом.

 

3.2. Забезпечити оприлюднення Методологічних положень, затверджених цим наказом,  на  офіційному  веб-сайті  Держстату  України.

 

4. Визнати таким, що втратив чинність, з 10 січня 2013 року наказ Держкомстату від 02 грудня 2008 року № 482 "Про затвердження Методологічних положень щодо організації статистичного спостереження за змінами тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій і розрахунку індексу тарифів".

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

Голова

О.Г.Осауленко