ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат України)

 

НАКАЗ

 

28.12.2012

м. Київ

№546

 

 

Про затвердження Методологічного посібника зі статистики зовнішньої торгівлі товарами  

 

 

Відповідно до статей 8, 12, 13, 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення доступності, гласності та відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалений Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату України Методологічний посібник зі статистики зовнішньої торгівлі товарами (далі – Посібник), що додається.

 

2. Посібник, затверджений цим наказом, використовувати в роботі з 01 січня 2013 року.

 

3. Департаменту статистики торгівлі (Фризоренко А.О.):

3.1. Здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Посібника, затвердженого цим наказом.

3.2. Забезпечити оприлюднення Посібника, затвердженого цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату України.

3.3. Протягом 2013 року внести зміни до Методологічних положень статистики зовнішньої торгівлі України товарами, затверджених наказом Держкомстату України від 07 грудня 2006 року № 588, з урахуванням змісту Посібника.

 

4. Контроль за виконання цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко