ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат України)

 

НАКАЗ

 

29.12.2012

м. Київ

№549

 

 

Про затвердження Методологічних положень про взаємоузгоджену систему державних статистичних спостережень для складання показників структурної статистики – складової статистики підприємств  

 

 

Відповідно до статей 8, 12, 13, 14 Закону України "Про державну статистику" та на виконання Стратегії розвитку державної статистики на період до 2012 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року № 1413-р, з метою складання показників структурної статистики

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Методологічні положення про взаємоузгоджену систему державних статистичних спостережень для складання показників структурної статистики – складової статистики підприємств (далі – Методологічні положення), що додаються.

 

2. Методологічні положення, затверджені цим наказом, увести в дію з 01 січня 2013 року.

 

3. Департаментам статистики виробництва (Овденко Л.М.), послуг (Калачова І.В.), сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О.М.), торгівлі (Фризоренко А.О.), праці (Сеник І.В.):

 

3.1. Відповідно до вимог, які визначені пунктами 5.3-5.10 Методологічних положень, затверджених цим наказом, передбачити зміни до постановок задач відповідних комплексів електронної обробки інформації.

 

3.2. Забезпечити формування та надання департаменту структурної статистики та статистики фінансів підприємств (Жук І.М.) інформації, необхідної для складання показників структурної статистики, у терміни, визначені технологічним планом державних статистичних спотережень.

 

4. Департаменту структурної статистики та статистики фінансів підприємств (Жук І.М.):

 

4.1. Здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом.

 

4.2. Забезпечити складання та оприлюднення показників структурної статистики відповідно до Методологічних положень, затверджених цим наказом.

 

5. Департаменту комунікацій, забезпечення доступу до публічної інформації та міжнародного співробітництва  (Вишневська О.А.) розмістити Методологічні положення, затверджені цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату України.

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

 

Голова

О.Г.Осауленко