ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат України)

 

НАКАЗ

 

29.12.2012

м. Київ

556

 

 

Про затвердження Методики розрахунку сукупного індексу витрат на виробництво сільськогосподарської продукції  

 

 

Відповідно до статей 8, 12, 13, 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення доступності, гласності та відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схвалену Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату України Методику розрахунку сукупного індексу витрат на виробництво сільськогосподарської продукції (далі − Методика), що додається.

 

2. Методику, затверджену цим наказом, увести в дію з 01 лютого 2013 року.

 

3. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О.М.):

 

3.1. Здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методики, затвердженої цим наказом.

 

3.2. Забезпечити оприлюднення Методики, затвердженої цим наказом,  на  офіційному  веб-сайті  Держстату України.

 

 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

Голова

О.Г.Осауленко