ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат України)

 

НАКАЗ

 

01.07.2013

м. Київ

№ 190

 

 

Про затвердження Методологічних положень щодо організації статистичного спостереження за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) і розрахунків індексів споживчих цін  

 

 

 

Відповідно до статей 8, 12, 13, 14 Закону України «Про державну статистику» та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату України Методологічні положення щодо організації статистичного спостереження за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) і розрахунків індексів споживчих цін (далі − Методологічні положення), що додаються.

 

2. Методологічні положення, затверджені цим наказом, увести в дію з 01 січня 2014 року.

 

3. Департаменту статистики цін (Калабуха О.С.) здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом.

 

4. Департаменту комунікацій, забезпечення доступу до публічної інформації та міжнародного співробітництва (Вишневська О.А.) забезпечити оприлюднення Методологічних положень, затверджених цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату України.

 

5. Визнати такими, що втратили чинність, з 01 січня 2014 року:

 

5.1. Наказ Держкомстату від 14 листопада 2006 року № 519 «Про затвердження Методологічних положень щодо організації статистичного спостереження за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) і розрахунку індексу споживчих цін».

 

5.2. Наказ Держкомстату від 11 травня 2010 року № 179 «Про затвердження Методики щодо відбору підприємств торгівлі та сфери послуг для розрахунку індексу споживчих цін».

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

  

Голова

О.Г.Осауленко