ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат України)

 

НАКАЗ

 

23.08.2013

м. Київ

№ 255

 

 

Про внесення змін до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо руху цінних паперів акціонерних товариств, затверджених наказом Держстату України від 16 жовтня 2012 року № 420

 

  

 

 

 

Відповідно до підпункту 31 пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 р. № 396/2011, та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату України до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо руху цінних паперів акціонерних товариств (далі – Методологічні положення),  затверджених наказом Держстату України від 16 жовтня 2012 року № 420, та ввести в дію з 01 січня 2014 року такі зміни:

1.1. В абзаці другому підрозділу 3.3 розділу 3 слова "з квартальною періодичністю" виключити та слова і цифри "між Державним комітетом статистики України та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 29 березня 2002 р." замінити словами і цифрами "між Державною службою статистики України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 01 березня 2013 р.".

1.2. У підрозділі 3.5 розділу 3:

в абзаці третьому слова "та квартальної" виключити;

абзац четвертий виключити. У зв'язку з цим абзаци п'ятий – тринадцятий вважати відповідно четвертим – дванадцятим;

в  абзаці п'ятому слова "та її актуалізація" виключити;

в абзаці десятому слова "та виконання порівняння з попереднім періодом" виключити;

абзац одинадцятий викласти у такій редакції: "Результати державного статистичного спостереження щодо руху цінних паперів акціонерних товариств узагальнюються на державному рівні у розрізах, необхідних департаменту макроекономічної статистики Держстату України для складання фінансового рахунку, а саме:

-  у цілому по Україні;

-  за видами економічної діяльності;

- за регіонами (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь);

 - за інституційними секторами економіки.".

1.3. У тексті Методологічних положень та в додатку до нього слова "річна, квартальна" у всіх відмінках замінити словом "річна" у відповідному відмінку.

 

2. Департаменту структурної статистики та статистики фінансів підприємств (Жук І.М.) здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці змін до Методологічних положень, затверджених цим наказом.

 

3. Департаменту комунікацій, забезпечення доступу до публічної інформації та міжнародного співробітництва (Вишневська О.А.) забезпечити оприлюднення змін до Методологічних положень, затверджених цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату України.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

 

 

 

 

В.о. Голови

В.О.Піщейко