ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат України)

 

НАКАЗ

 

06.11.2013

м. Київ

№340

 

 

Про затвердження змін до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження «Умови праці на підприємствах»

 

  

 

 

Відповідно до статей 8, 12, 14 Закону України «Про державну статистику» та з метою приведення нормативно-правових актів Держстату України у відповідність із вимогами чинного законодавства, забезпечення доступності, гласності та відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

         

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату України Зміни до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження «Умови праці на підприємствах», затверджених наказом Держкомстату від 23.12.2011 № 395 (далі – зміни до Методологічних положень), що додаються.

 

2. Департаменту статистики праці (Сеник І.В.) здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Змін до Методологічних положень, затверджених цим наказом.

 

3. Департаменту комунікацій, забезпечення доступу до публічної інформації та міжнародного співробітництва (Вишневська О.А.) забезпечити оприлюднення Змін до Методологічних положень, затверджених цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату України.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

 

 

 

 Голова

О.Г.Осауленко