ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат України)

 

НАКАЗ

 

08.02.2013

м. Київ

№ 36

 

 

Про затвердження методики формування вибіркової сукупності малих підприємств для  проведення спостереження щодо капітальних інвестицій  

  

Відповідно до статей 8, 12, 13, 14 Закону України “Про державну статистику” та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схвалену Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Методику формування вибіркової сукупності малих підприємств для проведення обстеження капітальних інвестицій  (далі – Методика), що додається.

2. Департаменту статистики виробництва (Овденко Л.М.) здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методики, затвердженої цим наказом.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

 

Голова

О.Г.Осауленко