ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат України)

 

НАКАЗ

 

08.02.2013

м. Київ

№ 38

 

 

Про затвердження Методологічних положень з організації проведення обстежень ділової активності підприємств промисловості, будівництва, роздрібної торгівлі, послуг, транспорту та сільського господарства  

  

Відповідно до статей 8, 12, 13, 14 Закону України “Про державну статистику” та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату України Методологічні положення з організації проведення обстежень ділової активності підприємств промисловості, будівництва, роздрібної торгівлі, послуг, транспорту та сільського господарства (далі – Методологічні положення), що додаються.

2. Департаменту структурної статистики та статистики фінансів підприємств (Жук І.М.) та Науково-технічному комплексу статистичних досліджень (Пугачова М.В.) здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомстату від 09 квітня 2004 року № 197 "Про затвердження Методики проведення обстежень ділової активності підприємств України".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

 

Голова

О.Г.Осауленко