ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат України)

 

НАКАЗ

 

20.12.2013

м. Київ

№ 413

 

 

Про внесення змін до Методологічних положень зі статистики зовнішньої торгівлі товарами, затверджених наказом Держкомстату від 07.12.2006 № 588  

 

 

 

Відповідно до статей 12, 13, 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести зміни схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату України до Методологічних положень зі статистики зовнішньої торгівлі товарами (далі – Методологічні положення), виклавши їх у новій редакції, що додається.

 

2. Департаменту статистики торгівлі (Фризоренко А.О.):

2.1. Здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом.

2.2. Забезпечити оприлюднення Методологічних положень, затверджених цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату України.

 

3. Увести в дію Методологічні положення, затверджені цим наказом, з 01 січня 2014 року.

 

4. Контроль за виконання цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко