ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат України)

 

НАКАЗ

 

31.12.2013

м. Київ

№ 428

 

 

Про затвердження Методологічних положень з організації проведення структурних обстежень банківських установ  

 

 

 

Відповідно до статей 12, 13, 14 Закону України "Про державну статистику", на виконання Плану дій щодо реалізації Стратегії розвитку державної статистики на період до 2017 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 145-р, та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Методологічні положення з організації проведення структурних обстежень банківських установ (далі – Методологічні положення), що додаються.

 

2. Департаменту структурної статистики та статистики фінансів підприємств (Жук І.М.) здійснювати організаційно-методологічне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом.

 

3. Департаменту комунікацій, забезпечення доступу до публічної інформації та міжнародного співробітництва  (Вишневська О.А.) забезпечити оприлюднення Методологічних положень, затверджених цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату України.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

 

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко