ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат України)

 

НАКАЗ

 

14.03.2013

м. Київ

№ 91

 

 

Про внесення змін до Методики розрахунку інтегрального індексу виробництва  

 

 

 

Відповідно до статей 8, 12, 14 Закону України “Про державну статистику” та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести зміни,  схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації, до Методики розрахунку інтегрального індексу виробництва (враховуючи індекси промислової та будівельної продукції), затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 02 серпня 2005 року № 224 (у редакції наказу Держкомстату України від 05 серпня 2011 року № 201) (далі – Методика), виклавши її в новій редакції, що додається.

 

2. Департаменту статистики виробництва (Овденко Л.М.) здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці змін до Методики, затверджених цим наказом.

 

3. Департаменту комунікацій, забезпечення доступу до публічної інформації та міжнародного співробітництва (Вишневська О.А.) забезпечити оприлюднення змін до Методики, затверджених цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату України.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

 

Голова

О.Г.Осауленко