ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

07.08.2014

м. Київ

228

 

 

Про затвердження Методики розрахунку показників демографії підприємств та Змін до Методологічних положень щодо спостереження за динамікою та демографією підприємств на основі реєстру статистичних одиниць

 

 

 

 

Відповідно до статей 12, 13, 14 Закону України "Про державну статистику", з метою забезпечення доступності, гласності та відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату України:

1.1. Методику розрахунку показників демографії підприємств (далі – Методика), що додається.

1.2. Зміни до Методологічних положень щодо спостереження за динамікою та демографією підприємств на основі реєстру статистичних одиниць, затверджених наказом Держкомстату від 22.12.2010 № 526 (далі – Зміни до Методологічних положень), що додаються.

 

2. Департаменту статистичної методології (Остапчук Ю.М.) здійснювати організаційно-методологічне керівництво щодо застосування на практиці Методики та Змін до Методологічних положень, затверджених цим наказом.

 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко