ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

29.09.2014

м. Київ

272

 

 

Про затвердження Методологічних положень зі статистики охорони здоров’я та безпеки на роботі

 

 

 

 

Відповідно до статей 12, 13, 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення доступності, гласності та відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Методологічні положення зі статистики охорони здоров’я та безпеки на роботі (далі – Методологічні положення), що додаються.

 

2. Департаменту статистики послуг (Кармазіна О.О.):

2.1. Запровадити у практику роботи Методологічні положення, затверджені цим наказом.

2.2. Довести Методологічні положення, затверджені цим наказом, до відома територіальних органів державної статистики.

2.3. Забезпечити оприлюднення Методологічних положень на офіційному веб-сайті Держстату.

 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови  Власенко Н.С.

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко