ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

12.11.2014

м. Київ

№ 335

 

 

Про затвердження Методологічних положень державного статистичного спостереження "Кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування"

 

 

 

 

Відповідно до підпункту 4) пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, статей 12, 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення доступності, гласності та відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату Методологічні положення державного статистичного спостереження "Кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування" (далі – Методологічні положення), що додаються.

 

2. Департаменту статистики праці (Сеник І.В.) здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О.А.) забезпечити оприлюднення Методологічних положень, затверджених цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

В. о. Голови 

  І. М. Жук