ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

12.02.2014

м. Київ

№ 35

 

 

Про внесення змін до методологічних положень з організації державних статистичних спостережень щодо ведення мисливського господарства та лісогосподарської діяльності

 

 

 

 

Відповідно до статей 12, 13, 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо ведення мисливського господарства, затверджених наказом Держкомстату України  від 20 грудня 2011 року № 358, такі зміни:

1.1. У розділі IV:

1.1.1. В абзаці четвертому слова "реєстр статистичних одиниць (РСО)" замінити словами "Реєстр статистичних одиниць у  сільському господарстві, мисливстві, лісовому і рибному господарстві  (АГРО)".

1.1.2. У таблиці щодо ідентифікаційних та класифікаційних ознак, у пункті 4, графі "Ознака критеріїв формування", слова та цифри "секція А, група 01.5" замінити словами "незалежно від виду економічної діяльності".

1.1.3. Абзац сьомий викласти у такій редакції:

"На підставі даних Реєстру АГРО відбираються підприємства, для яких один із видів економічної діяльності відноситься до секції А, групи 01.7 – "Мисливство, відловлювання тварин й надання пов'язаних із ними послуг", а також підприємства, яким за даними з адміністративних джерел  надані у користування мисливські угіддя".

1.2. У Додатку 1 слова "Реєстр статистичних одиниць" замінити словами "Реєстр АГРО".

 

2. Внести до Методологічних положень з організації  державного статистичного спостереження щодо ведення лісогосподарської діяльності, затверджених наказом Держкомстату України  від 20 грудня 2011 року № 357, такі зміни:

2.1. У Розділі IV:

2.1.1. У першому абзаці слова "реєстр статистичних одиниць (РСО)" замінити словами "реєстр статистичних одиниць у сільському господарстві, мисливстві, лісовому і рибному господарстві  (АГРО)".

2.1.2. У таблиці щодо ідентифікаційних та класифікаційних ознак, у пункті 4, графі "Ознака критеріїв формування", слова та цифри "Розділ 02 секція А" замінити словами "незалежно від виду економічної діяльності".

2.1.3. Абзац четвертий викласти у такій редакції:

"На підставі даних Реєстру АГРО відбираються підприємства, для яких один із видів економічної діяльності відноситься до секції А, розділ 02 – "Лісове господарство та лісозаготівлі", а також підприємства, яким за даними з адміністративних джерел  надані у користування або власність ліси".

2.2. У Додатку 1 слова "реєстр статистичних одиниць" замінити словами "Реєстр АГРО".

 

3. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О.М.) здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці змін до Методологічних положень, затверджених цим наказом.

 

4. Департаменту комунікацій, забезпечення доступу до публічної інформації та міжнародного співробітництва (Вишневська О.А.) забезпечити оприлюднення змін до Методологічних положень, затверджених цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату України.

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови  Власенко Н.С.

 

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко