ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

28.11.2014

м. Київ

№ 371

 

 

Про внесення змін до Методологічних положень щодо організації статистичного спостереження за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) і розрахунків індексів споживчих цін

 

 

 

 

Відповідно до статей 12, 13, 14 Закону України «Про державну статистику», підпункту 4 пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести до Методологічних положень щодо організації статистичного спостереження за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) і розрахунків індексів споживчих цін (далі – Методологічні положення), затверджених  наказом  Державної  служби  статистики України від 01 липня 2013 року № 190, такі зміни:

 

1.1. В абзаці другому розділу 3 слова та знаки «Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь» замінити словами «регіони України».

 

1.2. У абзаці першому підрозділу 4.3 розділу 4 слова та цифри «із 27 регіонів» замінити словом «регіону».

 

1.3. Перше речення абзацу другого підрозділу 4.3 розділу 4 викласти в такій редакції:

«Інформація про ціни (тарифи) збирається за вибірковим колом міських поселень, які відібрані на основі процедури стратифікованого багатоступеневого відбору з елементами методу ймовірності, пропорційній розміру».

 

1.4. У колонці «Регіони, що входять до його складу» таблиці, у підрозділі 4.5 розділу 4, слова та знаки «Автономна Республіка Крим, м. Севастополь» виключити.

 

1.5. В абзаці першому пункту 4.6.1 підрозділу 4.6 розділу 4 слова, цифру і знаки «за ф. № 3-торг (квартальна) «Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства» замінити словами, цифрою і знаками «за ф. № 3-торг (квартальна, річна) «Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства».

 

1.6. В абзаці першому підпункту 4.6.2.2 пункту 4.6.2 підрозділу 4.6 розділу 4 слова, цифру і знаки «ф. № 3-торг (квартальна)» замінити словами, цифрою і знаками «ф. № 3-торг (квартальна, річна)».

 

1.7. У пункті 4.8.3 підрозділу 4.8 розділу 4 слова «цибулю ріпчасту» виключити.

 

1.8. У підрозділі 4.10 розділу 4:

після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту: «у графі 16 – причина зміни ціни»; у зв’язку з цим абзаци тринадцятий – двадцять третій уважати відповідно абзацами чотирнадцятим – двадцять четвертим;

після двадцять четвертого абзацу доповнити новим абзацом такого змісту: «у графі 13 – причина зміни ціни».

 

1.9. У розділі 5 слова та знаки «в АР Крим, областях» виключити.

 

1.10. У розділі 6 цифри, слова та знаки «II. Таблиця С. Ця таблиця дозволяє агрегувати 27 індексів регіонального рівня до національного» викласти в такій редакції: «II. Таблиця С. Ця таблиця дозволяє агрегувати регіональні індекси до національного».

 

1.11. У додатку 1 цифри «26, 27, 41, 32, 32, 34, 139» замінити відповідно цифрами «24, 25, 37, 30, 31, 32, 130».

 

1.12. У додатку 3 Методологічних положень:

слова та знаки «Автономна Республіка Крим, м. Білогірськ, м. Джанкой, м. Євпаторія, м. Керч, м. Красноперекопськ, м. Феодосія, м. Сімферополь, м. Ялта, м. Севастополь» виключити;

слова та знаки «м. Козятин» замінити словами та знаками «м. Могилів-Подільський».

 

1.13. У додатку 8 Методологічних положень:

слова, цифри та знаки  «ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 30.06.2009 № 221» виключити;

після колонки 15 «Бланку реєстрації цін на споживчі товари (послуги)» доповнити колонкою 16 «Причина зміни ціни».

 

1.14. У додатку 9 Методологічних положень:

слова, цифри та знаки «ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 30.06.2009 № 221» виключити;

після колонки 12 «Блокноту реєстрації цін на споживчі товари (послуги)» доповнити колонкою 13 «Причина зміни ціни».

 

2. Департаменту статистики цін (Калабуха О. С.) здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці змін до Методологічних положень, затверджених цим наказом.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення змін до Методологічних положень, затверджених цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату.

 

4. Цей наказ набирає чинності з 01 грудня 2014 року.

 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

В. о. Голови 

  І. М. Жук