ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

31.12.2014

м. Київ

№ 417

 

 

Про затвердження Методологічних положень про використання фінансової звітності підприємств для цілей статистики підприємств

 

 

 

 

Відповідно до статей 12, 13, 14 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, та з метою приведення нормативно-правових актів Держстату у відповідність із вимогами чинного законодавства, забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату Методологічні положення про використання фінансової звітності підприємств для цілей статистики підприємств (далі – Методологічні положення), що додаються.

 

2. Департаменту структурної статистики та статистики фінансів підприємств (Кузнєцова М. С.) здійснювати методологічне та організаційне керівництво щодо впровадження та застосування у статистичній діяльності Методологічних положень, затверджених цим наказом.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення Методологічних положень, затверджених цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату.

 

4. Начальникам Головного управління регіональної статистики, головних управлінь статистики в областях, м. Києві використовувати Методологічні положення, затверджені цим наказом, під час збирання, оброблення та поширення статистичної інформації з питань статистики фінансів підприємств.

 

5. Визнати такими, що втратили чинність:

5.1. Наказ Державного комітету статистики України від 23 грудня 2011 року № 393 "Про затвердження Методологічних положень про використання фінансової звітності підприємств для цілей статистики підприємств".

5.2. Наказ Державного комітету статистики України від 27 квітня 2010 року № 167 "Про затвердження Вказівок щодо організації моніторингу подання фінансової звітності юридичними особами, які не включені до сукупності звітних одиниць статистичного спостереження із структурної статистики".

 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

В. о. Голови

І. М. Жук