ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

31.12.2014

м. Київ

№ 418

 

 

Про затвердження Методики формування вибіркової сукупності для проведення державного статистичного спостереження інноваційної діяльності підприємств

 

 

 

 

Відповідно до Закону України «Про державну статистику», пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалену Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату Методику формування вибіркової сукупності для проведення державного статистичного спостереження інноваційної діяльності підприємств (далі – Методика), що додається.

 

2. Департаменту статистики послуг (Кармазіна О. О.) здійснювати організаційно-методологічне керівництво щодо застосування на практиці Методики, затвердженої цим наказом.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення Методики, затвердженої цим наказом, на веб-сайті Держстату.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

В. о. Голови

І. М. Жук