ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

07.03.2014

м. Київ

№ 57

 

 

Про внесення змін до Класифікації зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП)

 

 

 

 

Відповідно до статей 8, 12, 13, 14 Закону України «Про державну статистику» та з метою забезпечення доступності, гласності та відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

                     

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести до Класифікації зовнішньоекономічних послуг (далі – Класифікація), затвердженої наказом Держстату України від 27 лютого 2013 року № 69, такі зміни:

У розділі 4 Класифікації:

найменування послуги за кодом КЗЕП 01.01 викласти у такій редакції: «Послуги для переробки товарів з метою реалізації у внутрішній економіці»;

найменування послуги за кодом КЗЕП 01.01.01 викласти у такій редакції: «Послуги з переробки сировини для реалізації у внутрішній економіці»;

найменування послуги за кодом КЗЕП 01.01.02 викласти у такій редакції: «Послуги з переробки сировини у сфері військово-промислового комплексу для реалізації у внутрішній економіці»;

найменування послуги за кодом КЗЕП 01.02 викласти у такій редакції: «Послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном»;

найменування послуги за кодом КЗЕП 01.02.01 викласти у такій редакції: «Послуги з переробки сировини для реалізації за кордоном»;

найменування послуги за кодом КЗЕП 01.02.02 викласти у такій редакції: «Послуги з переробки сировини у сфері військово-промислового комплексу для реалізації за кордоном»;

опис послуги за кодом КЗЕП 01.01 викласти у такій редакції:

«Уключає послуги з виробництва, обробки або переробки матеріальних ресурсів (товару, сировини) підприємством-резидентом України (експорт) / нерезидентом (імпорт), що не є власником такого товару (сировини), з метою реалізації продукції, що вироблена, оброблена або перероблена з цього товару (сировини), на території України (експорт) / країни, в якій здійснена послуга (імпорт), у тому числі й у випадку зміни права власності на цю продукцію.»;

опис послуги за кодом КЗЕП 01.02 викласти у такій редакції:

«Уключає послуги з виробництва, обробки або переробки матеріальних ресурсів (товару, сировини) підприємством-резидентом України (експорт) / нерезидентом (імпорт), що не є власником такого товару (сировини), з метою реалізації продукції, що вироблена, оброблена або перероблена з цього товару (сировини), на території іншої країни (експорт) / України (імпорт) після повернення продукції правовласнику.».

 

2. Класифікацію зі змінами, внесеними цим наказом, використовувати у роботі, починаючи зі звіту за формою № 9-ЗЕЗ «Звіт про експорт (імпорт) послуг» за І квартал 2014 року.

 

3. Департаменту статистики торгівлі (Фризоренко А.О.):

3.1. Здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Класифікації зі змінами, внесеними цим наказом.

3.2. Забезпечити оприлюднення Класифікації зі змінами, внесеними цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату України.

 

4. Начальникам Головного управління регіональної статистики, головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управління статистики у м. Севастополі використовувати Класифікацію зі змінами, внесеними цим наказом, під час збирання, оброблення та поширення статистичної інформації щодо зовнішньої торгівлі послугами.

 

5. Контроль за виконання цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко