ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

06.07.2015

м. Київ

№ 155

 

 

Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження "Стан ділової активності підприємств"

 

 

 

 

Відповідно до статей 12, 13, 14 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, на виконання Плану дій щодо реалізації Стратегії розвитку державної статистики на період до 2017 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 145-р, та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження "Стан ділової активності підприємств" (далі – Методологічні положення), що додаються.

 

2. Департаменту структурної статистики та статистики фінансів підприємств (Кузнєцова М. С.) здійснювати організаційно-методологічне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення Методологічних положень, затверджених цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату.

 

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держстату від 08 лютого 2013 року № 38 "Про затвердження Методологічних положень з організації проведення обстежень ділової активності підприємств промисловості, будівництва, роздрібної торгівлі, послуг, транспорту та сільського господарства".

 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

В.о. Голови

І.М.Жук