ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

06.01.2015

м. Київ

2

 

 

Про затвердження Методологічних положень щодо організації статистичного спостереження за змінами цін на первинному та вторинному ринку житла і розрахунків індексів цін

 

 

 

 

Відповідно до підпункту 4 пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату Методологічні положення щодо організації статистичного спостереження за змінами цін на первинному та вторинному ринку житла і розрахунків індексів цін (далі – Методологічні положення), що додаються.

 

2. Департаменту статистики цін (Калабуха О. С.) здійснювати організаційне та методологічне керівництво щодо застосування у статистичній діяльності Методологічних положень, затверджених цим наказом.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення Методологічних положень, затверджених цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату.

 

4. Цей наказ набирає чинності з 12 січня 2015 року.

 

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету статистики України від 22 грудня 2011 року № 368 "Про затвердження Методологічних положень щодо організації статистичного спостереження за змінами цін на первинному та вторинному ринку житла і розрахунку індексів цін".

 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

В. о. Голови

І. М. Жук