ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

15.10.2015

м. Київ

296

 

 

Про внесення змін до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження зі статистики трубопровідного транспорту

 

 

 

 

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику" та  пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, з метою впровадження міжнародних стандартів у національну статистичну практику

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Унести зміни, схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату, до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження зі статистики трубопровідного транспорту (далі – Методологічні положення), затверджених наказом Державної служби статистики України від 25 лютого 2014 року № 44 (у редакції наказу Державної  служби статистики України від 10 лютого 2015 року № 40 "Про внесення змін до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження зі статистики трубопровідного транспорту"), такі зміни:

1.1. У абзаці третьому розділу І Методологічних положень слова "обсягів закачування газу в підземні сховища" виключити.

1.2. У підпункті 2.1 пункту 2 розділу ІІІ Методологічних положень слова   "акт прийому-передачі газу, підписаний сторонами договору (контракту), про зберігання газу у ПГС і завірений українським перевізником (якщо перевізник-резидент і сторона договору (контракту) - резидент є різними особами) – при транзиті природного газу" виключити.

 

2. Департаменту статистики послуг (Кармазіна О. О.) здійснювати організаційно-методологічне керівництво щодо застосування на практиці змін до Методологічних положень, затверджених цим наказом.

 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

В. о. Голови

І. М. Жук