ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

19.10.2015

м. Київ

298

 

 

Про затвердження Методологічних положень зі складання екологічного рахунку з охорони атмосферного повітря

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 13, 14 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, та з метою забезпечення доступності, гласності та відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату Методологічні положення зі складання  екологічного рахунку з охорони атмосферного повітря (далі – Методологічні положення), що додаються.

 

2. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О. М.) здійснювати методологічне та організаційне керівництво щодо впровадження та застосування у статистичній діяльності  Методологічних положень, затверджених цим наказом.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення Методологічних положень, затверджених цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату.

 

4. Начальникам Головного управління регіональної статистики, головних управлінь статистики в областях, м. Києві використовувати Методологічні  положення, затвердженні цим наказом, під час збирання, оброблення та поширення статистичної інформації з питань статистики екології.

 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

В. о. Голови

І. М. Жук