ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

06.01.2015

м. Київ

3

 

 

Про затвердження Методологічних положень щодо організації державного статистичного спостереження за змінами цін на будівельно-монтажні роботи і розрахунків індексів цін

 

 

 

 

Відповідно до Закону України "Про державну статистику" та пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити та ввести в дію з 02 лютого 2015 року схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату Методологічні положення щодо організації державного статистичного спостереження за змінами цін на будівельно-монтажні роботи і розрахунків індексів цін (далі – Методологічні положення), що додаються.

 

2. Департаменту статистики цін (Калабуха О.С.) здійснювати організаційне та методологічне керівництво щодо застосування у статистичній діяльності Методологічних положень, затверджених цим наказом.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О.А.) забезпечити оприлюднення Методологічних положень, затверджених цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату.

 

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної служби статистики України від 14 листопада 2012 року № 460 "Про затвердження Методологічних положень щодо організації статистичного спостереження за змінами цін на будівельно-монтажні роботи і розрахунку індексів цін".

 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

В. о. Голови

І. М. Жук