ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

10.11.2015

м. Київ

320

 

 

Про внесення змін до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо рибогосподарської діяльності підприємств

 

 

 

 

Відповідно до підпункту 4 пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України       від 23 вересня 2014 року № 481, та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Унести схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату зміни до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо рибогосподарської діяльності підприємств, затверджених наказом Держкомстату від 10 грудня 2010 року № 502 "Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо рибогосподарської діяльності підприємств" (зі змінами) (далі – Зміни до Методологічних положень):

 

1) Пункт 3.1 розділу ІІІ Методологічних положень після слів та знаків "КОАТУУ – Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України;" доповнити новим абзацом такого змісту:

"НПРА – Номенклатура продукції рибальства й аквакультури.".

 

2) У підпункті 3.2.1 пункту 3.2 розділу ІІІ Методологічних положень:

абзац перший викласти в такій редакції:

"Державне статистичне спостереження щодо рибогосподарської діяльності підприємств органи державної статистики здійснюють за формами № 1-риба (річна) "Звіт про добування водних біоресурсів" і № 1-риба (квартальна) "Звіт про добування водних біоресурсів" на основі роз’яснень щодо їх заповнення.";

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

"Державне статистичне спостереження за формою № 1-риба (квартальна) проводять як несуцільне основного масиву. Ним охоплюють великі та середні підприємства, незалежно від організаційної форми суб’єкта економіки та підпорядкування, основний або другорядний вид економічної діяльності яких відноситься до коду 03 секції А за КВЕД. Форма 1-риба (квартальна) складається 3 рази на рік, звіт за січень-грудень подається за показниками форми № 1-риба (річна).".

 

3) В абзаці першому розділу ІV Методологічних положень і додатку 3 до Методологічних положень слово "листопада" замінити словом "жовтня".

 

4) По всьому тексту Методологічних положень і в додатках 2–4 до Методологічних положень слово "місячна" замінити словом "квартальна".

 

2. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О. М.) здійснювати методологічне та організаційне керівництво щодо впровадження та застосування у статистичній діяльності  змін до Методологічних положень, затверджених цим наказом.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо рибогосподарської діяльності підприємств, з урахуванням змін, затверджених цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату.

 

4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2016 року.

 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

В. о. Голови

І. М. Жук