ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

21.12.2015

м. Київ

365

 

 

Про затвердження Методики розрахунку квартального випуску товарів та послуг за видами економічної діяльності відповідно до КВЕД-2010

 

 

 

 

Відповідно до статей 12, 14 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, на виконання Плану дій щодо реалізації Стратегії розвитку державної статистики на період до 2017 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 145-р, та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалену Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату Методику розрахунку квартального випуску товарів та послуг за видами економічної діяльності відповідно до КВЕД-2010 (далі – Методика), що додається.

 

2. Департаменту національних рахунків та макроекономічної статистики (Нікітіна І. М.) здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методики, затвердженої пунктом 1 цього наказу.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення Методики, затвердженої пунктом 1 цього наказу, на офіційному веб-сайті Держстату.

 

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомстату від 18 листопада 2011 року № 303 "Про затвердження Методики розрахунку випуску товарів та послуг за видами економічної діяльності".

 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

В. о. Голови

І. М. Жук