ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

31.12.2015

м. Київ

№ 384

 

 

Про внесення змін до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо виробництва та реалізації промислової продукції

 

 

 

 

Відповідно до підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 23 вересня 2014 року № 481, та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

 

НАКАЗУЮ:

 

 

1. Унести до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо виробництва та реалізації промислової продукції, затверджених наказом Державної служби статистики України від 25 грудня 2012 року № 540, такі зміни (далі – Зміни до Методологічних положень):

 

 1) У розділі ІІ Методологічних положень слова та цифри "Класифікація організаційно-правових форм господарювання, затверджена наказом Держспоживстандарту України від 28.05.2004 № 97, (зі змінами)." замінити словами та цифрами "Статистичний класифікатор організаційних форм суб’єктів економіки, затверджений наказом Держстату від 29.09.2014 № 271.".

 

 2) У розділі ІІІ Методологічних положень:

у пункті 3.1:

слова "Респондент державного статистичного спостереження: юридична особа, відокремлений підрозділ юридичної особи, відповідно до бланку форми державного статистичного спостереження." замінити словами "Респондент державного статистичного спостереження: юридична особа, відокремлений підрозділ юридичної особи.";

слова "Національні класифікації" замінити словами "Статистичні класифікатори";

у рядку 3 таблиці абзацу третього пункту 3.3:

слова "Організаційно-правова форма господарювання" замінити словами "Організаційна форма суб’єкта економіки";

цифри "930-995" замінити цифрою "995";

у пункті 3.4 абзац шостий викласти у такій редакції:

"Результати державного статистичного спостереження узагальнюються в таких розрізах:

- на державному рівні:

щодо виробництва промислової продукції – по Україні та регіонах за видами продукції згідно з Номенклатурою;

щодо реалізації промислової продукції – по Україні за видами продукції згідно з переліком PRODCOM;

- на регіональному рівні:

щодо виробництва промислової продукції – за регіоном та в розрізі районів та міст обласного підпорядкування за видами продукції згідно з Номенклатурою.".

 

 3) У тексті Методологічних положень:

слова "Держстат України", "КОПФГ", "Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь", "ТОДС", "територіальні органи державної статистики" в усіх відмінках замінити словами "Держстат", "СКОФ", "регіони України", "ТОД", "територіальні органи Держстату" у відповідних відмінках.

 

 

2. Департаменту статистики виробництва (Петренко І. С.) здійснювати методологічне та організаційне керівництво щодо впровадження та застосування у статистичній діяльності Змін до Методологічних положень, затверджених пунктом 1 цього наказу.

 

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення Змін до Методологічних положень, затверджених пунктом 1 цього наказу, на офіційному веб-сайті Держстату.

 

 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

В.о. Голови

І. М. Жук