ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

12.01.2015

м. Київ

6

 

 

Про затвердження Методологічних положень щодо організації державного статистичного спостереження за змінами цін виробників промислової продукції  та розрахунків індексів цін і середніх цін виробників промислової продукції

 

 

 

 

Відповідно до Закону України "Про державну статистику", пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату Методологічні положення щодо організації державного статистичного спостереження за змінами цін виробників промислової продукції та розрахунків індексів цін і середніх цін виробників промислової продукції  (далі − Методологічні положення), що додаються.

 

2. Департаменту статистики цін (Калабуха О.С.):

2.1. Здійснювати організаційне та методологічне керівництво щодо застосування у статистичній діяльності Методологічних положень, затверджених цим наказом.

2.2. Провести впродовж 2015 року експериментальні розрахунки цін та індексів цін виробників окремо за промисловою продукцією, реалізованою в межах України та за її межі.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О.А.) забезпечити оприлюднення Методологічних положень, затверджених цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату.

 

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держстату від 24 грудня 2012 року № 533 "Про  затвердження методологічних положень щодо організації статистичного спостереження за змінами цін виробників промислової продукції, розрахунку індексів цін і середніх цін виробників промислової продукції".

 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

В. о. Голови

І. М. Жук