ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

01.04.2015

м. Київ

89

 

 

Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо ведення лісогосподарської діяльності

 

 

 

 

Відповідно до Закону України "Про державну статистику", пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, та з метою забезпечення доступності, гласності та відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо ведення лісогосподарської діяльності (далі – Методологічні положення), що додаються.

 

2. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О. М.) здійснювати методологічне та організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення Методологічних положень, затверджених цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату.

 

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету статистики України від 20 грудня 2011 року № 357 "Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо ведення лісогосподарської діяльності" (зі змінами).

 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

В.о. Голови

І.М.Жук