ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

19.01.2016

м. Київ

№ 11

 

 

Про затвердження Методики розрахунку показника структурної статистики "Обсяг виробленої продукції (товарів, послуг)"

 

 

 

 

Відповідно до статті 13 Закону України "Про державну статистику", пунктів 4, 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалену Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату Методику розрахунку показника структурної статистики "Обсяг виробленої продукції (товарів, послуг)" (далі – Методика), що додається.

 

2. Департаменту структурної статистики та статистики фінансів підприємств (Кузнєцова М. С.) здійснювати організаційно-методологічне керівництво щодо застосування на практиці Методики, затвердженої цим наказом.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення Методики, затвердженої цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату.

 

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету статистики України від 22 грудня 2011 року № 364 "Про затвердження Методики розрахунку показника структурної статистики "Обсяг виробленої продукції".

 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

В. о. Голови

І. М. Жук