ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

18.07.2016

м. Київ

117

 

 

Про внесення змін до Методологічних положень державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", затверджених наказом Держстату України від 18 серпня 2014 року № 241

 

 

 

 

Відповідно до статей 12, 14 Закону України "Про державну статистику" та пункту 4, 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, з метою вдосконалення методології складання статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Унести до Методологічних положень державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", затверджених наказом Держстату України від 18 серпня 2014 року № 241 (зі змінами) (далі – Методологічні положення), такі зміни:

1) назву розділу 3 "Особливості оброблення даних та поширення результатів ОПСП" Методологічних положень викласти у такій редакції: "Оцінювання показників та поширення результатів ОПСП";

2) пункт 3.1 розділу 3 Методологічних положень виключити. У зв'язку з цим пункти 3.2 та 3.3 вважати відповідно пунктами 3.1 та 3.2;

3) у пункті 3.2 розділу 3 Методологічних положень слова та знаки "Кількість, робочий час та оплата праці найманих працівників" замінити словами "Заробітна плата", слова та знаки "Статистичний бюлетень № 2", "Україна та країни СНД" замінити відповідно словами та знаками "Кількість, робочий час та оплата праці найманих працівників" та "Оплата праці та соціально-трудові відносини", слова, цифри та знак "на 25-26 день" замінити словами, цифрами та знаком "на 28-29 день";

4) додаток 2 до Методологічних положень після слів і знаків "(зважування та перезважування)," доповнити словами та знаком "формування вихідної інформації,";

5) додатки 3 та 4 до Методологічних положень виключити;

6) у тексті Методологічних положень слова "територіальні органи державної статистики" замінити словами "територіальні органи Держстату".

 

2. Департаменту статистики праці (Сеник І. В.) здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці змін до Методологічних положень, затверджених цим наказом.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення змін до Методологічних положень, затверджених цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

В.о. Голови

І. М. Жук