ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

29.07.2016

м. Київ

№ 134

 

 

Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо структурних змін в економіці України та її регіонів

 

 

 

 

Відповідно до статті 13 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо структурних змін в економіці України та її регіонів (далі – Методологічні  положення), що додаються.

 

2. Департаменту структурної статистики та статистики фінансів підприємств (Кузнєцова М. С.) здійснювати організаційно-методологічне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення Методологічних положень, затверджених цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату.

 

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомстату від 22 грудня 2011 року №366 "Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо структурних змін в економіці України та її регіонів".

 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

В. о. Голови

І. М. Жук