ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

25.08.2016

м. Київ

№ 153

 

 

Про внесення змін до Методологічних положень з організації та проведення  вибіркового обстеження підприємств щодо рівня заробітної плати працівників за статтю, віком, освітою та професійними групами, затверджених наказом Держстату України від 29 грудня 2012 року № 553

 

 

 

 

Відповідно до статей 12, 14 Закону України "Про державну статистику" та пунктів 4, 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, з метою вдосконалення методології складання статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Унести до Методологічних положень з організації та проведення  вибіркового обстеження підприємств щодо рівня заробітної плати працівників за статтю, віком, освітою та професійними групами, затверджених наказом Держстату України від 29 грудня 2012 року № 553, (далі – Методологічні положення) такі зміни:

1) в абзаці першому пункту 2.2 розділу 2 Методологічних положень слова "на підставі інструкції" замінити словами "враховуючи роз’яснення";

2) у пункті 2.3 розділу 2 Методологічних положень слова "технологічним планом" замінити словами "технологічною програмою";

3) у графі 3 рядка 18 додатка 1 до Методологічних положень знак "–" замінити словом "Громадянство";

4) у тексті Методологічних положень слова "територіальні органи державної статистики" замінити словами "територіальні органи Держстату", слова "Держстат України" у всіх відмінках замінити словом "Держстат" у відповідних відмінках.

 

2. Департаменту статистики праці (Сеник І. В.) здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці змін до Методологічних положень, затверджених цим наказом.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення змін до Методологічних положень, затверджених цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

В. о. Голови

І. М. Жук