ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

22.11.2016

м. Київ

№ 220

 

 

Про затвердження методик з питань статистики тваринництва

 

 

 

 

Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику"  та підпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату Методику проведення розрахунків основних статистичних показників виробництва продукції тваринництва та Методику проведення розрахунків показників забезпеченості кормами сільськогосподарських тварин, що додаються.

 

2. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О. М.) здійснювати методологічне та організаційне керівництво щодо впровадження та застосування в статистичній діяльності   Методики проведення розрахунків основних статистичних показників виробництва продукції тваринництва та Методики проведення розрахунків показників забезпеченості кормами сільськогосподарських тварин, затверджених цим наказом.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення Методики проведення розрахунків основних статистичних показників виробництва продукції тваринництва та Методики проведення розрахунків показників забезпеченості кормами сільськогосподарських тварин, затверджених цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату.

 

4. Визнати такими, що втратили чинність:

1) наказ Державного комітету статистики України від 24 січня 2008 року № 18 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення розрахунків витрат кормів худобі та птиці у господарствах усіх категорій" (зі змінами);

2) наказ Державної служби статистики України від 24 листопада 2014 року № 362 "Про затвердження Методики проведення розрахунків основних статистичних показників виробництва продукції тваринництва".

 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

В. о. Голови

І. М. Жук