ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

 

НАКАЗ

 

15.12.2016

м. Київ

239

 

 

Про затвердження Методологічних положень проведення вибіркового обстеження домогосподарств, що мають земельні ділянки в міських населених пунктах

 

 

 

 

Відповідно до статті 13 Закону України "Про державну статистику", статті 10 Закону України "Про сільськогосподарський перепис", підпункту 4 пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України Методологічні положення проведення вибіркового обстеження домогосподарств, що мають земельні ділянки в міських населених пунктах (далі – Методологічні положення), що додаються.

 

2. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О. М.):

 

1) застосувати Методологічні положення, затверджені цим наказом, при проведенні загального сільськогосподарського перепису у визначені Кабінетом Міністрів України терміни;

 

2) забезпечити здійснення всіх необхідних заходів у зв’язку з упровадженням у статистичну діяльність Методологічних положень, затверджених цим наказом.

 

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення Методологічних положень, затверджених цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Іщенка А. В.

 

 

 

Головa

І. Є. Вернер